Efectiv_salariati

persoane
EFECTIVUL SALARIAŢILOR – la sfârşitul perioadei 2017 *)  2018 *) 
nov.1) dec.1) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3)
Total judeţ 78823 78493 79550 79702 79843 79937 79837 79887 79941 79981
Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 1579 1572 1811 1814 1818 1820 1818 1819 1820 1821
Industrie şi Construcţii 30730 30601 31304 31364 31420 31457 31417 31437 31458 31474
Servicii **) 46514 46320 46435 46524 46605 46660 46602 46631 46663 46686
Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.
*) Date operative
**) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalităţii salariaţilor încadraţi la birourile parlamentare din circumscripţiile electorale şi plătiţi din sume forfetare.
1) Datele pentru anul 2017 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2016.
2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2018 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.
3) Începând cu luna iulie 2018, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2017.

Lasă un răspuns