8. CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT  2018 *) 2019 *)
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
Total județ 3601 3579 3583 3886 3937 3943 3983 4113 4072 4196 4188 4115 4102
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 3209 3296 4326 4424 4746 4947 5029 5607 5328 5436 3892 5628 5002
Industrie și Construcții  3522 3478 3570 4153 3723 3686 3713 3818 3807 4098 3430 3902 3901
Servicii **) 3674 3661 3560 3688 4084 4123 4170 4305 4243 4239 4629 4237 4231
*) Date operative
**) Exclusiv forțele armate și personalul asimilat (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații etc.); începând cu luna septembrie 2017, inclusiv datele aferente totalității salariaților încadrați la birourile parlamentare din circumscripțiile electorale și plătiți din sume forfetare.
Nota 1: Datele lunare privind câștigul salarial mediu brut sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2019, eșantionul cuprinde, pe total țară, circa 23.500 unități economico-sociale. Unitățile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepție făcând unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ (cca. 820 de unități). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unitățile cu 4 salariați și peste, care reprezintă 89,65% din numărul total al salariaților din acest sector.
Nota 2: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2. Informațiile privind câștigurile salariale pentru anumite activități economice conform CAEN Rev.2 din cadrul industriei și serviciilor (ex. extracția petrolului brut și a gazelor naturale, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, poștă și de curier, intermedieri financiare), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe județe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.
Nota 3: Conform prevederilor legislației naționale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare), contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câștig salarial mediu brut lunar” produs și diseminat începând cu luna de referință ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.